O projekcie

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego na min. 1 poziomie wyżej w stosunku do poziomu wyjściowego przez min. 168 osób (70%) spośród 240 osób uczestniczących w kursach j. angielskiego oraz uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez 238 osób spośród 340 uczestniczących w kursach ICT, mieszkańców woj. wielkopolskiego, lub os. uczących się lub pracujących w tym woj., do 31.10.2023.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje językowe oraz kursy ICT dla osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.
Szkolenia językowe są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 8.21 do Regulaminu konkursu i są rozliczane stawkami jednostkowymi. Organizacja szkoleń obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników. Kursy ICT oparte o zakres tematyczny ramy Digital Competence Framework.
W projekcie weźmie udział 580 osób, w tym 555 osób w wieku 25 lat i więcej, 25 osób w wieku 18-24 lata. 174 osoby w wieku 50 lat i więcej, 232 osoby o niskich kwalifikacjach, 200 os. zamieszkujących miasta średnie i miasta średnie tracące funkcje gospodarcze.
Kursy języka angielskiego-240 osób.
Kursy ICT-340 osób.

Projekt jest realizowany w okresie 1.02.2023-31.10.2023

Wartość projektu: 1.999.698,34 zł

Dofinansowanie UE: 1.699.743,50 zł